Konsert i stilla veckan

Vi inleder påsken med en underbar konsert under stilla veckan. Musik av bl.a W A Mozart och F Mendelssohn Lyssna här > Medverkande: Margareta Gäfvert, Annelie Korsfeldt, Kristina Åkesson – […]

Skärtorsdagsandakt

En vandring från en fest till ensamheten i Getsemane. Vi följer Jesus en bit på väg. Berit Ekespång, sång. Charlotte Höglund och Ulla -Marie Gunner, pastorer.   Se andakten här […]

Långfredagsgudstjänst

Jesus anklagad, dömd och korsfäst. En gudstjänst med sång, textläsning och bön. Kristina Åkesson med vokalgrupp. Eric Björklund, textläsning Charlotte Höglund och Ulla Marie Gunner, pastorer. Se gudstjänst här > 

Öppen kyrka Långfredag

Välkommen till öppen kyrka för ljuständning och bön. En pastor finns på plats i kyrkan.

Långfredagen

Tenebrae Service Predikande: Pastor Chris Peterson och gästpredikant Winnieross Olofsson

Påskdagsgudstjänst

Graven är tom! Kristus är uppstånden! Påskdagsgudstjänst med körsång under ledning av Kristina Åkesson. Charlotte Höglund, predikan. Björn Gäfvert, organist. Ulla Marie Gunner, gudstjänstledning. Se gudstjänst här >

Gudstjänst Annandag påsk

De talade med varandra på vägen. En andakt i spåren av Emmausvandrarna och det oväntade mötet med Jesus. Berit Ekespång, sång. Ulla-Marie-Gunner och Charlotte Höglund, pastorer. Se andakt här >  […]

Gudstjänst på svenska

2 söndagen i påsktiden Göran Gustafson, predikan. Björn Gäfvert, organist. Ulla Marie Gunner, gudstjänstledning. Nybrasset samt duettsång av musikskolan Se gudstjänst här >