Lunchkonsert • “Sånger från Immanuel”

Björn Gäfvert improviserar över sånger, komponerade av ungdomar i Immanuelskyrkan Se livesändning här > Lyssna på mig… Hos dig är livets källa… Du öppnar din hand… Du visar mig vägen till liv… Visa dig för mig… Var mina händer…   Anna Berndes, textläsning Björn Gäfvert, pianoimprovisation

Samtal i fastetid

Onsdagar kl 20-21 i ett digitalt möte för 8 deltagare per gång. Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen. Samtalet utgår från kommande söndags evangelietext. Du får möjlighet att reflektera för egen del och tillsammans med andra. Du får en andlig övning för veckan som kommer. Ledare: Pastor Ulla-Marie Gunner. Språk: Svenska /Language: […]

Gudstjänst på svenska

Midfastosöndagen. Offerdag för diakoner och pastorer. Anna Berndes, predikan. Björn Gäfvert, organist. Musikskolan i Immanuelskyrkan medverkar. Se gudstjänst här >