Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Solvatten – rent och varmt vatten med solsken Begränsad tillgång till rent vatten och hygien är de mest grundläggande orsakerna till ohälsa, vilket förhindrar människor att ta sig ur fattigdom. […]

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Den svenska välfärdsstaten som Gudsrike Socialdemokraten, ideologen och finansministern Ernst Wigforss (1881–1977) var huvudperson bakom skapandet av 1900-talets svenska välfärdsstat. Mindre känt – eller rättare sagt helt ouppmärksammat tidigare – är […]

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

En kyrka tar skepnad Från tegelstenar till en grön katedral. Ove Andersson berättar om tiden när den nya Immanuelskyrkan byggdes och utformades under de första åren. Fokus ligger på gudstjänstlokalen […]

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Demokratin i postsanningens tid Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt […]

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Stella non Vedente Berit Selin, sångerska och pedagog, berättar om sitt liv som synskadad, om allt från studier till arbetet. Livsberättelsen blandas med sång och musik, anekdoter och humor till […]

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Stå ut med de andra Ekumenik/enhet är svar på världens nöd och kärlek är innehållet i enhet. I en polariserad våldsam värld behöver vi hitta vägen till att faktiskt stå […]

LIVSMOD – Om livets möjligheter när man blir äldre!

Välkomna till seminarium med LIVSMOD i samarbete med Immanuelskyrkan, Sociala missionen, Betaniastiftelsen och Bilda. Födelse och död - vår gemensamma lott! Om temat Födelse och död De avgörande händelserna vi […]

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Pilgrim, tro och liv i rörelse  Magnus Helmner, diakoniassistent i Fisksätra i Nacka Församling, berättar om betydelsen av pilgrimsvandringar för egen återhämtning. På senare år har han varit pilgrimsledare i […]

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Hälsosamt åldrande – fokus på fysisk aktivitet Elisabeth Rydwik, sjukgymnast och forskare vid Karolinska Institutet kommer att tala om varför fysisk aktivitet är viktigt för ett hälsosamt åldrande, samt vad […]

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Dag Hammarskjöld – mannen bakom ämbetet Lennart Lindström, tidigare ämnesråd i Finansdepartementet, berättar om Dag Hammarskjölds liv, personlighet, livsåskådning och religiösa tro bland annat utifrån Hammarskjölds bok Vägmärken. Välkomna!

Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Luther – reformation och medierevolution Anders Ahlberg har varit chefredaktör för en rad tidningar, bland annat Kyrkans Tidning, och verkar nu som rådgivare och utbildare, med ett starkt engagemang i ledarskap […]