Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Arbete för en rättvis värld – trots krig, kriser och sänkt biståndsanslag Vad innebär den nya biståndspolitiken med fokus på handel för Sverige och för Diakonia? Hur påverkas pågående program […]