Evenemangs-serie Immanuel Senior

Immanuel Senior

Träsket, Tabernaklet och Engelska kapellet…  Göran Gunner, pastor och docent i missionsvetenskap, ger glimtar från Equmeniakyrkans bildarsamfunds gudstjänstlokaler i Stockholms city. Hur såg det ut en gång i tiden? Vad […]