Konsert ”Så välj då livet”

Kören Candela, Peter Eriksson, Per Harling, Anders Andersson, Jan Eirestål, Jonas Gustafsson, Jan Sjönneby, Robin Taubert med band, stråk och brass.