Gudstjänst på engelska

På kyrktorget efter gudstjänsten får möjlighet att möta Kunmi Lee som är föreslagen som verksamhetsledande pastor i den koreanska språkgruppen. KRISEN SOM KAN ÖPPNA UPP FÖR SJÄLVINSIKT Johannes 21:1-19 Pastor Charlotte […]