Konsert med pianister

Konsert med pianister i Waldenströmssalen. Musikskolans elever medverkar. Välkomna