Kulturnatten – RUM FÖR KULTUR

Program mellan 18-24 Medverkande: Församlingens körer, orkestrar och Musikskolan. Se separat program på hemsidan här