Gudstjänst på svenska

Heliga Trefaldighets dag. Gud, Fader Son och Ande. Medverkande: Carin Dernulf, Björn Gäfvert, VOX under ledning av Marie Söderberg. Kyrkkaffe serveras efter gudstjänsten.

Gudstjänst på engelska

Trefaldighetssöndag   Nattvard Tema: Gud- Fader, Son och Helige Ande Text: Johannes 11:18-27 Predikan: Christina Molin