Gudstjänst på svenska

Bönsöndagen. Bönen. Predikan: Anna Berndes. Organist: Björn Gäfvert. Universitetskyrkans kör medverkar.

Gudstjänst på engelska

Tema: Att dela din tro Bibeltext: Apg 17:22-31 Predikan: Pastor Carin Dernulf