Gudstjänst på svenska

5 sön i påsktiden. Barnens söndag Att växa i tro. Medverkande: Ester Kazen, Jacob Molander, Robin Taubert Kompiskören

Gudstjänst på engelska

Tema: "Växa i tro" Bibeltext: Jesaja 57:15-16, Joh 17:9-17 Predika: Pastor Winnieross Olofsson

Immanuel Big Band med Monica Dominique

Vem vet inte vem Monica Dominique är? Detta kommer att bli en fantastisk kväll med en av Sveriges bästa pianister, arrangör sångare, underhållare. Idag med det mycket duktiga, uppskattade IBB […]