Gudstjänst på svenska

Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Gudstjänstledare: Erik Amnå. Predikant: Anna Berndes. Musik: Alwar Almkvisth. Församlingsmöte kl. 13.00  

Gudstjänst på engelska

Bebådelse till Maria Tema: Guds mäktiga gärningar Bibeltext: Lukas 1:26-38 Predika: Ruby Bleppony

Recurring

SPRING 23 – för dig mellan 16 – 20 år

Spring 23 är för dig mellan 16-20 år. Vi ses söndagar 13.00-15.30 och kommer ha undervisning, roliga aktiviteter, sport, musik, häng, spel mm. Håll utkik efter programmet på hemsida och […]

Gudstjänst på svenska 16.00

Vägen till hjärtat går genom magen - Vad nattvarden kan betyda för oss. Tema: "Så är vi, fast många, en enda kropp". Predikan: Esther Kazen. Musik: Sebastian Mattebo.