Gudstjänst på svenska

Midfastosöndagen. Livets bröd. Predikant: Per Westblom Gudstjänstledare: Ulla Marie Gunner. Organist: Björn Gäfvert

Gudstjänst på engelska

4:e söndagen i fastan Tema: Livets bröd Bibeltext: Joh 6:48-59 Predika: Pastor Anna Berndes

Gudstjänst på svenska 16.00

Vägen till hjärtat går genom magen – Vad nattvarden kan betyda för oss. Gudstjänst med nattvard. Tema: Nattvarden tar fram det bästa hos mig som människa. Predikan Charlotte Höglund.