Gemensam gudstjänst med nattvard

3 sön i fastan Kampen mot ondskan Nattvardsgudstjänst. Bön och offerdag för pastors/diakonutbildningen Avtackning av pastor Ulla Marie Gunner efter gudstjänsten. Predikant: Jacob Molander Övriga medverkande: Esther Kazen, Chong-Il Cho, […]