Gudstjänst på svenska

Kyndelsmässodagen Gud kommer till världen i ett litet barn, som möts av de äldres vishet. Ur det lilla växer ljuset fram. Marco Helles, Ulla Marie Gunner, Immanuel Brass, Alwar Almkvisth […]

Gudstjänst på engelska

Kyndelsmässa/presentation av Jesus i templet. Nattvard Tema: Uppenbarelsens ljus Bibeltext: Lukas 2:22–40 Predika: Kyrkoherde Christina Molin

Gudstjänst med nattvard

 Vägen till hjärtat går genom magen - Vad nattvarden kan betyda för oss. Tema: Nattvarden: Världens mest revolutionerande måltid. Predikant: Charlotte Höglund Musik: Sebastian Mattebo