Gudstjänst på Svenska

DOMSÖNDAGEN Kristi Återkomst Gudstjänstledning: Jonas Gustafsson Pastor: Anna Berndes Organist: Alwar Almqvist Universitetskyrkans kör medverkar

Gudstjänst på engelska

Tema: Att växa i tro Predika: Pastor Claes-Göran Ydrefors Text: Johannes 15:10-17

Gudstjänst 16.00

Var inte rädd.. Gud har en fortsättning Gudstjänstledning: Jacob Molander Predikant: Charlotte Höglund Musik: Sebastian Mattebo