Gemensam gudstjänst

GEMENSAM GUDSTJÄNST Vaksamhet och väntan Söndagen f domsöndagen Pastor: Claes- Göran Ydrefors Organist: Alwar Almqvist Efter gudstjänsten är det församlingsmöte kl. 13.00.