Gudstjänst på Svenska

Vårt evighetshopp Sön e alla helgons dag Vi läser namnen på dem vi förlorat Pastor: Claes-Göran Ydrefors Musiker: Rebecka Gustafsson, Björn Gäfvert Kören VOX medverkar

Gudstjänst på engelska

Tema: "Den flammande ugnen" – Ingen annan gud kan rädda människor på det här sättet Predika: Pastor Gábor Text: Daniel 3:13-29 (NIRV)

Gudstjänst med nattvard

Var inte rädd.. Gud tröstar dig. Pastor: Esther Kazen Musik: Erik Fröling