Tisdagsträffen

En etableringsresa – från kriget i Syrien till integration i Sverige "Kriget tvingade mig på flykt. Med traumatiska upplevelser kom jag till Sverige. Det krävdes en enorm vilja, stark målmed- […]