Gudstjänst på svenska

Nattvardsgudstjänst. Tema:  Försonaren. Predikan: Görel Byström Janarv. Musiker: Björn Gäfvert. Immanuel Brass medverkar.

Gudstjänst på engelska

Tema: The Conciliator Predika: Winnieross Olofsson Text: Markus 12:1-12, Apg 4:1-12

Mässa

Fasta med Marie Kondo: What Sparks Joy? Vi får besök av årets konfirmander. Medverkande: Pastor Esther Kazen Musik: Victor Bodell