Gemensam gudstjänst

Jungfru Marie Bebådelsedag Guds mäktiga verk. Gudstjänstledare: Esther Kazen Predikant: Claes-Göran Ydrefors & Winnie Olofsson International praise Team Organist: Alwar Almkvisth Immanuel Nova under ledning av Rebecka Gustafsson.  

Församlingsmöte

Välkommen på församlingsmöte i kyrksalen efter gudstjänsten och kyrkkaffet!