Tisdagsträffen

Pandemins etiska utmaningar. Etikern Ingemar Engström och statsvetaren Erik Amnå, möts i ett samtal kring några av pandemins svåra etiska och politiska utmaningar. Ett underlag är Coronakommissionens betänkanden. Ingemar Engström […]