Gudstjänst på svenska

Tema: Kärlekens väg Musik av Vox Immanuel och Björn Gäfvert Predikan av Esther Kazen Gudstjänstledning av Karin Pettersson

Gudstjänst på engelska

Tema: Kärlekens väg Predikar: John Davies Text: Ester 4:12-17, Psalm 37:1-11, 39-40, Joh 12:20-33

Gudstjänst på svenska

Att leva hållbart Pilgrimmens ledord. Tema: Delande. Predikan: Ulf Bergsviker. Musiker: Erik Fröling.