Gudstjänst på svenska

Tema: Det levande ordet Musik av Robin Taubert och Immanuel Nova under ledning av Rebecka Gustafsson. Predikan av Anna Berndes

Gudstjänst på engelska

Tema: Predikar: Brenda Taylor Text: Första Moseboken 45:3-11, 15, Psalm 37:1-11, 39-40, 1 Kor 15:35-38, 42-50, Lukas 6:27-38

Gudstjänst på svenska

Att leva hållbart Pilgrimens ledord. Tema: Långsamhet Predikant: Charlotte Höglund Musik av Nova