Gudstjänst på svenska

"Med hela hjärtat vill jag leva" Musiker: Björn Gäfvert, Immanuel Gospel Predikan: Claes-Göran Ydrefors Gudstjänstledning: Inga Johansson Nattvardsfirande och Kyrkkaffe!  

Gudstjänst på engelska

Tema: Nåd och service Predika: Pastor Confidence Ngozi Okekeoji Text: Jona 3:10-4:11, Lukas 17:7-10, Filipperbrevet 2:5-9

Gudstjänst på svenska

Gudstjänst Söndag 13 februari kl 16.00 Att leva hållbart: Bekymmerslöshet Esther Kazen, Frida Fritzon, Robin Taubert Vi ses i Waldenströmssalen - Välkommen!