Lunchkonsert -Tvärflöjt och orgel

Musik av Gunnar Hahn Kristina Ålåker, tvärflöjt och Björn Gäfvert, orgel.   Efter konserten serveras sopplunch i kaffestugan.