Gudstjänst på svenska

söndagen före domsöndagen. Esther Kazen, predikan. Björn Gäfvert, organist. Tonårskören medverkar.

Immanuel 153 Gudstjänst på svenska

Välkommen till gudstjänst med nattvard. Tema: Öppen Kyrka - del 3 Medverkande: Esther Kazen, Agnes Grahn, Kören Nova mfl. Immanuel 153 är en del av Immanuelskyrkan. Välkommen!