Alla helgons dag med ljuständning

Gudstjänst med ljuständning för medlemmar som lämnat oss. Ulla Marie Gunner, pastor. Robin Taubert, organist. Instrumentalmusik Observera! Gudstjänsten sker i kyrkan och kommer inte att sändas.