Gudstjänst på svenska

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet. "Musikskolans jubileum" Ulla Marie Gunner, predikan. Robin Taubert, organist. Medverkande från musikskolan.

Immanuel 153 Gudstjänst på svenska

Välkommen till gudstjänst med nattvard. Tema: Att komma hem igen... till festen. Medverkande: Charlotte Höglund, Robin Taubert, kören Soulchildren mfl. Immanuel 153 är en del av Immanuelskyrkan. Välkommen!