Gudstjänst svenska

Nionde söndagen efter trefaldighet. Tema: Goda förvaltare. Cathrin Sjöström, sång. Björn Gäfvert, organist Charlotte Höglund, predikan. Se gudstjänsten här!  

Nattvardsgudstjänst 18.00

Charlotte Höglund, pastor. Björn Gäfvert, organist. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!