Gudstjänst Svenska

Kristi förklaringsdag.Tema: Jesus förhärligad. Esther Kazen, predikan. Annelie Korsfeldt, sång. Björn Gäfvert, organist. Se gudstjänsten här!