Gudstjänst Svenska

Apostladagen med tema: Sänd mig. Anders Segersson, diakon. Kristina Åkesson och Robin Taubert Se gudstjänsten här!   

Nattvardsgudstjänst 18.00

Anders Segersson, diakon. Robin Taubert, musiker. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!