Gudstjänst på svenska

2 söndagen efter trefaldighet Marco Helles, Gudstjänstledning. Ulla Marie Gunner, predikan. Björn Gäfvert, organist. Immanuel Brass medverkar. Se gudstjänsten här!

Nattvardsgudstjänst

Välkomna på nattvardsgudstjänst. Vi kan ta emot max 50 personer. Välkomna!