Gudstjänst på svenska

3 söndagen  i påsktiden Frida Fritzon välkomnas som diakon i församlingen. Anna Berndes, predikan Robin Taubert, organist. Agnes Grahn och tonårskören K.Ö.T.T medverkar Se gudstjänst här >