Gudstjänst på svenska

2 söndagen i påsktiden Göran Gustafson, predikan. Björn Gäfvert, organist. Ulla Marie Gunner, gudstjänstledning. Nybrasset samt duettsång av musikskolan Se gudstjänst här >