Påskdagsgudstjänst

Graven är tom! Kristus är uppstånden! Påskdagsgudstjänst med körsång under ledning av Kristina Åkesson. Charlotte Höglund, predikan. Björn Gäfvert, organist. Ulla Marie Gunner, gudstjänstledning. Se gudstjänst här >