Långfredagsgudstjänst

Jesus anklagad, dömd och korsfäst. En gudstjänst med sång, textläsning och bön. Kristina Åkesson med vokalgrupp. Eric Björklund, textläsning Charlotte Höglund och Ulla Marie Gunner, pastorer. Se gudstjänst här > 

Öppen kyrka Långfredag

Välkommen till öppen kyrka för ljuständning och bön. En pastor finns på plats i kyrkan.

Långfredagen

Tenebrae Service Predikande: Pastor Chris Peterson och gästpredikant Winnieross Olofsson