Gudstjänst på svenska

Marie Bebådelsedag. Karin Pettersson, predikan. Ulla-Marie Gunner, gudstjänstledning. Björn Gäfvert, organist Immanuel Gospel medverkar. Gudstjänsten sänds här på hemsidan samt YouTube och FaceBook Se Gudstjänsten här >