Gudstjänst på svenska

Midfastosöndagen. Offerdag för diakoner och pastorer. Anna Berndes, predikan. Björn Gäfvert, organist. Musikskolan i Immanuelskyrkan medverkar. Se gudstjänst här >