Gudstjänst på svenska

Fastlagssöndagen   Claes-Göran Ydrefors, predikan. Jonas Gustafsson, gudstjänstledning. Björn Gäfvert, organist VOX Immanuel medverkar Gudstjänsten sänds här på hemsidan, via YouTube och Facebook