Gudstjänst på svenska

Kyndelsmässodagen Anna Berndes, predikan. Anna-Carin Stenbeck, gudstjänstledning. Robin Taubert, organist  Soulchildren och tonårskören K.Ö.T.T medverkar med sång och musik. Gudstjänsten sänds via YouTube, Facebook och här på hemsidan.