Gudstjänst på svenska

  Söndagen efter jul Ulla-Marie Gunner, predikan Anna-Carin Stenbeck, gudstjänstledning Björn Gäfvert, organist Insamling till det internationella arbetet. Gudstjänsten sänds via YouTube