Gudstjänst på svenska

Fjärde söndagen i advent       Olle Alkholm, predikan Agnetha Dalemark, gudstjänstledning Robin Taubert, organist Sångelever från musikskolan Internationell insamling Gudstjänsten sänds via YouTube    

Julmässa

Digitalt på instagram @immanuel153. En stilla stund i juletid med julmusik från Immanuel 153 och med många tända ljus.