BOKCIRKLAR

Varmt välkommen med i en bokcirkel! I vår finns det tre spännande böcker att välja mellan och vi hoppas på många bra samtal om tro och liv.

 

OM BOKCIRKELN
Du väljer en av böckerna här nedan som du läser och samtalar om under fem tillfällen. Till första träffen inhandlar DU boken. Du behöver inte definiera dig som kristen eller vara en van kyrkobesökare för att vara med, alla intresserade är välkomna! Välkommen med din anmälan senast den 12 februari via formuläret nedan. Bokcirklarna arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.

 

VARA LÄRJUNGE – DET KRISTNA LIVETS GRUNDER
AV ROWAN WILLIAMS
"Lärjungaskap handlar om hur vi lever – inte bara om vilka beslut vi fattar, eller vad vi tror på, utan om ett förhållningssätt till tillvaron." Den brittiske teologen och tidigare ärkebiskopen Rowan Williams visar för oss vad som är det mest väsentliga i kristen tro utifrån sex olika områden: Att vara lärjunge – Tro, hopp och kärlek – Förlåtelse – Helighet – Tro i samhället – Det andliga livet. En lättläst och innehållsrik bok om att vara kristen.

Träffar: SÖNDAGAR 14.30–16.00: 16/2, 23/2, 8/3, 22/3 och 5/4.
Anmälan: Senast 12 februari via formuläret nedan. OBS! Begränsat med platser.
Boken: Du köper din egen bok. Första träffen kommer vi att prata om det första kapitlet, så
det är bra om du har läst det till dess.
Närvaro: Du behöver kunna delta i minst 4 av 5 tillfällen.
Språk: Endast på svenska.
Bokcirkelledare: Johan Djup.

 

DEN SOM HITTAR SIN PLATS TAR INGEN ANNANS
AV TOMAS SJÖDIN
Hur hittar man sin plats i livet? Hur vet man att man hamnat rätt? Författaren, sommarprataren och pastorn Tomas Sjödin söker efter svaren åt oss, och tar hjälp av en förebild och tvillingsjäl – han som också hette Tomas och kallades Tvivlaren. Fram växer en hoppfull berättelse om rätten att ifrågasätta, om att gå fast man inte vågar, om att leta efter sitt livs "ja" och till slut hitta sin egen plats.

Träffar: MÅNDAGAR 18.30–20.00: 17/2, 24/2, 9/3, 23/3 och 6/4.
Anmälan: Senast 12 februari via formuläret nedan. OBS! Begränsat med platser.
Boken: Du köper din egen bok. Första träffen kommer vi att prata om de tre första kapitlen,
så det är bra om du har läst dem till dess.
Närvaro: Du behöver kunna delta i minst 4 av 5 tillfällen.
Språk: Endast på svenska.
Bokcirkelledare: Ida Karlsson och Magnus Ekengren.

 

DÄRFÖR SÖRJER JORDEN
AV PETER HALLDORF
Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? Författaren och pastorn Peter Halldorf går i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan "försummelsens väg" och "omsorgens väg". Hur ser den teologiska vision ut som kyrkan behöver när hon svarar och handlar i den kris som just nu överskuggar allt annat i vår värld? Finns det hopp och hur talar vi i så fall om det? En bok om klimathotet och Kristushoppet.

Träffar: TISDAGAR 18.30–20.00: 18/2, 25/2, 10/3, 24/3 och 7/4.
Anmälan: Senast 12 februari via formuläret nedan. OBS! Begränsat med platser.
Boken: Du köper din egen bok. Eftersom boken inte finns i pocket kan du får en viss ersättning om du lämnar in ditt originalkvitto av bokköpet till din bokcirkelledare.
Första träffen kommer vi att prata om förordet och de 13 första texterna, så det är bra om du har läst dem till dess.
Närvaro: Du behöver kunna delta i minst 4 av 5 tillfällen.
Språk: Endast på svenska.
Bokcirkelledare: Lina Mattebo och Jaanus Teose.

Sista anmälningsdag: onsdagen den 12 februari 2020

 

Bokcirkel

Namn(*)
Ogiltig inmatning

Telefonnummer
Ogiltig inmatning

E-post(*)
Ogiltig inmatning

Här väljer du den cirkel du vill delta i:

Ogiltig inmatning

Invalid Input