Antisemitism och hat mot judar förskräcker och förfärar. De attacker som den senaste veckan drabbat flera av våra synagogor är avskyvärda. Det är med tacksamhet jag ser att olika religiösa företrädare är tydliga med sitt avståndstagande och sin solidaritet med dem som har en judisk identitet i vårt samhälle. Lokalt finns samarbete mot hat och hets i olika konstellationer. De olika interreligiösa mötesplatserna blir allt viktigare.

Men det räcker inte att företrädare för organisationer säger ifrån. Det är något som måste ske vardagligt, i samtalen som förs på arbetsplatser, bland vänner och i hem. Det är nog nu. Inte någon ska behöva acceptera hot pga sin tillhörighet till en religion, etnisk grupp eller kultur. Särskilt inte den judiska gemenskapen. Vårt gemensamma minne måste vara längre. Det får inte vara bara överlevare som ska bära berättelserna.

 

Vi människor behöver berättelser att leva av. Låt oss inte acceptera berättelser som undergräver respekten för andra människors liv. Just nu får ingen tveka att säga stopp till hatbudskapen mot våra judiska bröder och systrar. De har samma rätt till trygghet i gudstjänstlokaler, i hem och skolor och på arbetsplatser som alla andra.

Därför vill jag vara tydlig med, att om vi som församling i Immanuelskyrkan kan vara till stöd för er i judiska gemenskapen i Stockholm, så vill vi vara det. Vi tänder på Luciadagen många ljus som sträcker sig med värme till er. Ljus som ska avslöja hatets feghet och stärka gemenskapen och respekten mellan varandra. Vi vill stå upp mot hat och mot antisemitism!

Varma hälsningar!