Jag har i mina händer (det går åt två) en ny fin bok om kyrkorna i Stockholm som efter flera års möda nu blivit verklighet. Redaktör Magnusson hörde av sig och ville gärna ha med Immanuelskyrkan som en av två frikyrkor. Den andra är Filadelfiakyrkan. Uppdraget från Immanuels håll gick till Åke Hedström, tidigare församlingsföreståndare, som dessutom skrivit boken Tillsammans i tro om framför allt de församlingar som sen kom att bilda Immanuelskyrkan och de nästan tjugo första åren i nuvarande kyrkan. En guldgruva för en ny församlingsföreståndare, kan jag säga!

Kyrkornas hemligheter tar sig an allt från Lovö kyrka från 1100 talet till till en mycket nutida, som Årsta kyrka. Här finns innerstadskyrkor och skärgårdskyrkor. Här finns den nya S:t Petrus och Paulus syrisk ortodoxa kyrka i Hallunda och Sta Eugenia katolska kyrka. Också historiska museets samlingar av bl a medeltida träskulpturer finns med (följ gärna med mig till Historiska museet den 7 maj kl 13.30 - samling vid infodisken - för att se bönemattan Prayer i denna historiska miljö).

Jag kan inte göra anspråk på att ha läst boken men bara genom att bläddra och se de vackra bilderna så inser jag att här är ett väldigt bra uppslagsverk och dessutom spännande läsning. Redaktören har bemödat sig om att hitta intressanta rubriker. Vad sägs om Systrarna på klippan, Den amerikanska drömmen, Engelsk landsbygd i Sibirien, En robust och innerlig kub.

Immanuelskyrkans kapitel har fått rubriken Bort från det högaktningsfulla. Jag skulle gärna prata med redaktören om vad han tänkte på. Kanske är det just kyrkorummets annorlunda form och färg och konst.

Men framför allt är boken ett historiskt verk och i artikeln om Immanuel skildrar Åke Hedström frikyrklighetens framväxt i Stockholm och dess tidigare större byggnader. Här finns också en kort sammanfattning av det som ledde fram till den Immanuelskyrka vi har idag och författaren lyfter fram tanken bakom framför allt stora kyrksalens utformning. Jag tycker att texten är en utmärkt sammanfattning av vår historia och bilderna gör mig stolt och glad över att få tjäna en fantastisk församling men också i en så vacker kyrka.

Så tag och läs! Boken är utgiven på Medströms bokförlag.

b2ap3_thumbnail_IMG_6996.JPG