Många av de åsikter och tankar som går genom våra huvuden och våra kroppar finns där för att vi gjort en mängd tidigare erfarenheter. I de tankarna ingår relationer i uppväxten, vilken skolgång vi fick, kanske lite vad som var på modet då pedagogiskt, glädje och smärta vi mött. Det blir en slags tolkningsram för vad som är möjligt att ta in.

I ramen finns en del som betraktas som sant, som är sant. Sanningsbegreppet är dock inte så enkelt - ifrågasatt inte minst i en postmodern tid. Men jag tror sanning och tolkning kan ändras genom ett människoliv oavsett trender.  Det finns sånt som vi höll för sant när vi var barn men som sen dess har visat sig inte vara så enkelt. Att förhålla sig till en resa mellan tvärsäkerhet om vad som är sant och att inse att allt inte var så enkelt, är en del av växandet och att mogna som människa.

När jag tänker tillbaka så tror jag också att det finns en annan process som går tvärtom. En del av det som verkade öppet när jag var ung har sen blivit mer tydligt och jag kan ha mer bestämda uppfattningar idag. En övertygelse har växt fram. Tolkningsramen har till vissa delar blivit tydligare.

Såhär tänker jag när jag sitter med mitt senaste bokinköp i min hand. Jag var på författarträff på en av de stora bokhandlarna i stan. Lennart Hagerfors samtalade om sin nya bok Mästaren med förläggaren Svante Weyler. Boken är Hagerfors lek eller kanske fundering (har inte kommit så längt än) kring Jesu liv från 12 års ålder (och mötet med lärarna i Jerusalems tempel). Och om jag förstått rätt så kommer den att sluta någonstans kring Jesu dop och det som sen tar vid i evangelierna i Bibelns nya testamente.

Jag samtalade lite med Svante Weyler efteråt och han berättade att de som varit mest entusiastiska hittills vid läsningen var yngre kvinnor. Om jag förstod det rätt kom de inte med någon färdig tolkningsram utan med öppna sinnen och nyfikenhet.

Så vill jag också läsa Hagerfors bok, med nyfikenhet och öppet sinne, inte för att söka fel eller det som inte stämmer eller avslöja en agenda som jag inte gillar. Jag vill läsa för att förstå hur en annan person kan tolka och fundera kring Jesus (eller något annat viktigt).

För jag har lärt mig genom åren att varje läsning alltid är en tolkning. Visst kan det finnas sånt som vi måste betrakta som fakta. Vi lever ju med en världsbild som vi behöver för att kunna existera. Men också naturvetare som väger och mäter och räknar måste alltid vara medvetna om att något nytt kan kasta om det de uppfattar som sant och fakta. Teorier har bytts ut mot nya, trots att de kanske i flera hundra år var helt bombsäkra.

Så nu ser jag fram mot fortsatt läsning med öppna sinnen och att lära av någon annan. När jag tittar tillbaka igen, bl a på min egen läsning av evangelierna och frågan kring vem Jesus är, så vet jag ju att det förändrats. Från en enkel bild av en väldigt snäll och mild herde till en Jesus med mycket större komplexitet, en Jesus som jag hittills inte tröttnat på att utforska.

Så,måtte lusten att utforska allt möjligt vara något för varje människa, må tolkningsramar vidgas och ibland smalnas av, må nyfikenheten på människors möten aldrig avta, må gudsbild och gudsrelation alltid vara öppen för nytt och djupare liv.