Det är med förfäran vi just nu ser på när Syrien smulas sönder. Vapenmakt är inte lösning. Vägarna till förhandlingsbord borde ständigt vara så tydliga att ingen längre skulle tro att militärt våld är lösningen. Men ord kan också bli vapen. Ord kan sägas på olika sätt - också gudsorden.

Immanuelskyrkan har sitt namn efter en text i Matteus evangelium, kapitel 1. Snickaren Josef, trolovad med Maria, som ska bli Jesu mor, har fått klart för sig att hon är gravid. Det berättas att Josef tänker avsluta trolovningen diskret, för att inte dra vanära över Maria, nu när barnet inte är hans. Men Josef får änglabud i en dröm, vilket gör att han bestämmer sig för att hålla fast vid Maria. I drömmen sägs också att barnet skall få två namn, Jesus, som ungefär betyder Herren är räddningen, och namnet Immanuel, som betyder "Gud med oss".

Så Immanuel, eller Emmanuel, som gett namn åt kyrkan där jag arbetar (och en hel del andra kyrkor) betyder "Gud med oss".

Och det är här nånstans min brottning funnits med ett tag. Jag inser att orden "Gud med oss" kan läsas på flera sätt. Det kan läsas som om Gud särskilt vore med oss, mig. För en utvald skara, elit, särskilt kristna. Det är det ena sättet. Det andra, som är min egen läsning, innebär att Gud är med oss, i meningen med sina älskade människor och sin älskade skapelse. Alltså, det går att läsa exklusivt, med ett vi och dem i baktanken, eller inklusivt, ett oss som inte bestäms av mig själv, utan som bestäms av den Guds kärlek, som gör sig själv till ett litet nyfött barn i ett stall, till ett litet flyktingbarn på väg för att undfly en maktgalen despot.

Därför går det inte an att vi människor ställer oss på olika sidor och hävdar att Gud på ett särskilt sätt är med just oss. Gud har sagt till mig att... möts av samma motargument. Vi kan inte argumentera på det sättet. Vi kan bara argumentera med det som står till buds för oss som människor. Vi kan argumentera teologiskt, politiskt och alltid försöka hålla oss till fakta. Därför är det bra med sekulära stater som inte hävdar särskild gudsrelation.

Anne Ramberg, ordförande för advokatsamfundet, lyfter i en intressant och aktuell blogg fram hur "Gud med oss" kan bli våldsamma ord när de används i militära konflikter. Läs och sörj. Och hoppas med mig att orden "Gud med oss", Immanuel, aldrig i vår kyrka ska få kidnappas i polariserande syfte utan alltid vara inklusiva och bygga på Guds kärlek och närvaro med de allra minsta.

https://annerambergs.wordpress.com/2016/09/27/gott-mit-uns-om-gudar-som-valdsforevandning/