Bibelsamtal våren 2018

Under våren har vi bibelsamtal och bön med bibeln utifrån vårt predikotema: Under ytan
Därefter firar vi Mässa 16.00 inne i kyrksalen. Välkommen!

BIBELSAMTAL / söndag den 11 feb 14.30–15.30

TEMA: En glädjelös jakt efter lycka
LEDS AV: Joseph Sverker, doktorand i systematisk teologi vid Uppsala universitet och skribent på läsarna.se

Kommentar: Någon har sagt att det snabbaste sättet att inte bli lycklig är att jaga lyckan. Liderlighet kan förstås på många sätt, men när det talas om i Bibeln så kan det förstås som en form av måttlöshet. I vår tid skulle vi kanske säga att det har med bristen på impulskontroll eller jakten på omedelbar behovstillfredsställelse att göra. Detta är paradoxalt. Å ena sidan finns en ständig brist, å andra sidan kan denna brist föda ett begär utan gräns, som leder till övermättnad och överkonsumtion. Kanske är det möjligt att definiera liderlighet som en allt för stor tro till de förgängliga tingens betydelse i jakten på lycka? Det tycks också vara en biblisk förståelse. Att i allt högre, eskalerande grad tillskriva förgängliga ting allt för stor betydelse.

BE MED BIBELN / söndag den 11 mar 14.30–15.30

TEMA: Konkurrens till döds
LEDS AV: Charlotte Höglund

BIBELSAMTAL / söndag den 15 apr 14.30–15.30

TEMA: Förnekelse och förträngning av vårt djupa beroende av varandra

Kommentar: I långt högre grad än vad vi är medvetna om så formas vi till dem vi är genom vårt djupa beroende av varandra. Även av dem vi aldrig har mött. Vårt beroende av varandra är ett slags grundläggande DNA för att alls kunna leva som människa. Samtidigt ordnas och strukturerar vi både frivilligt och ofrivilligt våra liv alltmer "som om" vi inte var beroende av varandra. Men vad händer om vi i allt högre grad tvingas leva som om detta beroende inte fanns? Vad får det för konsekvenser? Är det därför frågan om vårt mänskliga ansvar, vår medkänsla med andra, kan gå förlorad? Så att våld, social segregering och ensamhet blir ett allt mer återkommande slutresultat? Det vill säga, det tycks finnas ett logiskt samband mellan förträngningen av vårt djupa beroende av varandra och olika sociala och samhälleliga patologiers uppkomst. Det är därför Paulus gång på gång talar till församlingen genom att mana dem till att hålla samman, dela med varandra, påminna varandra. Det är genom erkännande av vårt djupa beroende av varandra som han bemöter det som är köttets verk i form av splittring.

BE MED BIBELN / söndag den 20 maj 14.30–15.30

TEMA: Gemenskap och relationer som leder till tomhet
LEDS AV: Charlotte Höglund